Anunțuri

Înscrierea candidaților la examenul de bacalureat, sesiunea iunie-iulie 2015, are loc în perioada 25-29 mai 2015.


Calendarul examenului de bacalaureat 2015- AICI

 


Şcoala Naţională de Gaz

Liceul Tehnologic "Şcoala Naţională de Gaz" Mediaş asigură dezvoltarea intelectuală şi profesională a elevilor săi, contribuind efectiv şi eficient la prosperitatea economică şi socială a oraşului Mediaş şi localităţilor aferente.

Prin standardele educaţional - profesionale ridicate ale instruirii, pe care le oferă, şi deschiderea spre comunitate, şcoala va constitui un factor activ în politica locală şi regională de dezvoltare durabilă a zonei.

Implicarea şcolii în viaţa comunităţii va revigora prin absolvenţii săi, activitatea civică, crearea de oportunităţi de interes comunitar, responsabilitatea faţă de viitorul regiunii şi al locuitorilor săi.

Profesiile şi meseriile pe care s-a axat unitatea noastră şcolară respectă specificul economico-social al zonei, pe de o parte, iar pe de altă parte sunt axate pe orientarea şi pregătirea populaţiei şcolare în vederea respectării standardelor europene.

După 1990 şcoala noastră s-a înscris în avangarda şcolilor care au participat activ, au susţinut şi au implementat programul de Reformă a Învăţământului Românesc, datorită unui colectiv didactic la care s-a manifestat atitudine pozitivă, deschidere şi receptivitate faţă de Reforma Învăţământului precum şi efortul de schimbare a mentalităţii.