Ofertă școlară

Oferta educațională pentru anul școlar 2019 – 2020

LICEU ZI – CLASA a IX-a

Filiera/Profil Denumirea pregătirii de bază Specializarea/Calificarea profesională Nr. locuri
Teoretică – real Matematică-informatică, informatică intensiv 1/28
Tehnologică – tehnic Electronică automatizări Tehnician în automatizări 1/28
Tehnologic – resurse Protecția mediului Tehnician ecolog și protecția calității mediului 1/28
Tehnologică – servicii Economic Tehnician în activități economice 1/28
Tehnologică – servicii Turism și alimentație Tehnician în turism – intensiv engleză 1/28

ȘCOALĂ PROFESIONALĂ

<

Filiera/Profil Denumirea pregătirii de bază Specializarea/
Calificarea profesională
Nr. locuri Agenți economici pentru practica elevilor
Tehnologică – tehnic Mecanică Operator la extracția, tratarea, transportul și distribuția gazelor
(detalii aici)
1/28 SC SIRCOSS SA
SNGN ROMGAZ SA
SNTGN TRANSGAZ SA
Tehnologică – tehnic Construcții, instalații și lucrări
publice
Instalator rețele de distribuție locale și magistrale de gaze
(detalii aici)
1/28 GAZDESIGN SRL
Tehnologică – tehnic Electronică, automatizări Electronist aparate și echipamente (învățământ dual)
(detalii aici)
1/28 SC RELEE SA
SC ROMANELEC SRL
SC BACHMANN SA

[/cm